Waardemeesters

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring willen we u laten weten welke gegevens er door de website van Waardemeesters (www.waardemeesters.nl) worden verzameld. De privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens en het gebruik van cookies.

Met welke doel verzamelen wij gegeven?

Versturen van een e-mail
Wanneer u een e-mail stuurt, worden deze gegevens bewaard zolang de inhoud niet door ons behandeld of onze dienstverlening afgehandeld is.

Cookies
De website van Waardemeesters maakt gebruik van Cookies, dit is een klein tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen op de computer waarvan de gebruiker gebruik maakt. Deze cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

De volgende cookies worden gebruikt:

  • Google Analytics
  • WordPress cookie accept


Uw gegevens verwijderen?
Wilt u dat wij u gegevens uit ons bestand verwijderen of rectificatie van uw gegevens? U kunt dan een e-mail sturen naar info@waardemeesters.nl u kunt het ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: De Hallen 1, 9723 TW Groningen. Een verzoek voor verwijderen of rectificatie van gegevens zullen wij binnen een maand behandelen.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op de website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 mei 2022.