pizza hut 55th anniversary coupon xenoblade reyn gift ladybug gifts for toddlers beech nut stage 3 coupons

Waardemeesters

Kennis van waarde.

Definities taxatiewaarden

Liquidatiewaarde

Het bedrag dat een zaak bij een publieke verkoping dan wel geforceerde onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen. Hierbij wordt met name rekening gehouden met een kortere dan gebruikelijke termijn waarbinnen de verkoop dient te worden uitgevoerd.

 

Onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende bestemming en bij voortzetting bedrijf

Het bedrag dat een zaak bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij gelijkblijvende bestemming en bij voortzetting van het bedrijf, nadat de verkoper de zaak in de markt heeft aangeboden.

 

Onderhandse verkoopwaarde buiten gelijkblijvende bestemming en buiten voortzetting bedrijf

Het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen.

 

Verwachte online veiling opbrengst

Het bedrag dat een zaak bij een publieke verkoping door middel van een online veiling zal kunnen opbrengen.

Doe de Quickscan: de Quickscan is bedoeld voor ondernemers, curatoren en bewindvoerders die snel van één of enkele objecten een indicatieve waarde willen weten.